Vi jobber med

Fysioterapi

Kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Forståelse og erkjennelse av at mange ulike faktorer som er med på opprettholde helse og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling.

Rehabilitering

Oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet etter sykdom eller skade.

Hva kan vi hjelpe til med

Identifisere årsaker/faktorer som bidrar til Strukturelt og eller funksjonelt problem. Til aktivitetsbegrensning og restriksjon for deltagelse og om mulig sammen løse disse.

Opptrening

Bistår deg med opptrening etter operasjon

Kontaktskjema

Gruppe